безпочвен

безпочвен
безпо̀чвен, , <-и>
прил inconsistènte

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • безпочвен — прил. безосновен, неоснователен, лишен от основание, необоснован, безпричинен, нелогичен, нереален, фантастичен, утопичен, слаб прил. неоправдан, необясним, лъжлив …   Български синонимен речник

  • безоснователен — прил. безосновен, неоснователен, лишен от основание, безпочвен, необоснован, безпричинен, нелогичен, нереален, фантастичен, утопичен, слаб прил. неоправдан, необясним, лъжлив …   Български синонимен речник

  • безосновен — прил. неоснователен, лишен от основание, безпочвен, необоснован, безпричинен, нелогичен, нереален, фантастичен, утопичен, слаб прил. неоправдан, необясним, лъжлив …   Български синонимен речник

  • иреален — прил. нереален, недействителен прил. безпочвен, безосновен, фантастичен …   Български синонимен речник

  • необоснован — прил. голословен, немотивиран, недоказан, неподкрепен с доказателства, без доказателства, необяснен, безосновен, безпочвен, нелогичен, произволен прил. неоснователен, неоправдан, празен прил. неубедителен, несериозен, повърхностен прил.… …   Български синонимен речник

  • неоснователен — прил. лишен от основание, неоправдан, безосновен, безпочвен, необоснован, безпричинен, неуместен, напразен прил. незаконен, неуважителен, несъстоятелен прил. безсмислен прил. безполезен, безплоден, безрезултатен прил. празен …   Български синонимен речник

  • нереален — прил. недействителен, нематериален прил. невероятен, неестествен, безпочвен, безосновен, утопичен, фантастичен, въображаем прил. откъснат, отвлечен прил. идеален, мислен, създаден по въображение прил. невеществен, илюзорен прил …   Български синонимен речник

  • фантастичен — прил. въображаем, утопичен, недействителен, химеричен, невероятен, баснословен, приказен, фиктивен, илюзорен, нереален, преувеличен, невъзможен, безосновен, измислен, безпочвен прил. удивителен, чуден, чудноват прил. вълшебен, магически прил.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”